En students paradis?

Siden jeg endelig har klart å erobre posisjonen som minstbloggende statsviter på tur, tenker jeg det er på tide å skrive litt mer, målsetningen for dette innlegget får være å tilveiebringe nyttig informasjon til dem som vurderer Mannheim. Kanskje jeg skriver noe litt mer spennende en annen gang.

Studiene er i full gang, her er en liten oppsumering av hva det går i:

– En professor hevder Mannheim er en bachelor-students paradis

– Jeg fikk vite at jeg må levere ca. 70 sider akademisk tekst, inklusivt minst tre regresjonsanalyser.

– jeg må holde minst 6 presentasjoner (har ikke helt oversikt)

– Jeg må lære: Metode/statisitkk, Stata og Latex (dataprogrammet, ikke stofftypen)

– Så leser jeg litt politisk teori og Foucault på siden

– Men, det er bare 1 eksamen

Så det er mer enn nok å gjøre, må studere overraskende mye til tider. Det  er nok av fag på engelsk, men jeg tar 8 studiepoeng på tysk også. Klassene her er for det meste på 20 eller mindre, med en presentasjon og innlevering på 15 sider for 7 studiepoeng, og presentasjon og innlevering på 8 sider for 4 studiepoeng. Nå skal det sies at det finnes en del fag der man får studiepoeng nærmest gratis (ved å ta slike fag kan man gå for en students paradis i en midre faglig og mer sosial forstand), men om man ønsker å lære seg mer om metode, jobbe med forskningsdesign og omsette dem i praksis, er Mannheim særdeles velegnet. Statsvitenskap i Mannheim utelukker politisk filosofi, til gjengjeld er fokuset på metode og statistikk enormt, og det blir en del lesing fremover for å prøve å tette forspranget til de lokale studentene.

Jeg mener å huske en velkjent figur på sv-fakultetet (det var tidlig torsdags morgen, så kan være feil) uttale at det er livsfarlig å slippe jurister, leger og psykologer løs på samfunnet uten studiepoeng i filosofi. Hva så med statsvitenskapsstudenter? Personlig er jeg tilbøyelig til å mene det bør være et absolutt krav. I Mannheim har man ikke noe ala ex.phil engang. Heldigvis finnes det unntak, jeg tar et emne med en amerikansk ph.d. student på besøk i Mannheim, der den overordnede problemstillingen er hvordan den moderne staten vokste frem, og statsviteres funksjon og betydning i den moderne staten. Faget skal ha for å gi nok av grunnlag for å kritisk saumfare påstanden om en students paradis

Erlend

Legg igjen en kommentar